Eesti Ühiskond Saksamaa Liitvabariigis

Estnische Volksgemeinschaft in der Bundesrepublik Deutschland e.V.TERE TULEMAST!

   

Rõõm, et oled meie lehel!

EÜSL ehk Eesti Ühiskond Saksamaal on Saksamaal elavate eestlaste organisatsioon, mille peamine eesmärk on toetada ja edendada eesti kultuuri ja keelt Saksamaal.

Oled eestlane ja elad Saksamaal?

Ühine meiega, sest koos on toredam! Parim viis toetada meie tegevust on olla EÜSLi liige. Seeläbi saad ka ise anda oma panuse meie ühistesse tegemistesse.UUDISED

EÜSLi esinduskogu valimised 2016

17.07.2016  

1.–30. septembrini 2016 toimuvad EÜSLi esinduskogu valimised. Valitakse 12 saadikut neljaks aastaks. Käesolevas lehenumbris tutvustame kandidaate, kes tunnevad kutsumust kuuluda EÜSLi esinduskogusse. Augustikuu jooksul saadetakse EÜSLi liikmetele laiali valimisdokumendid. Ootame aktiivset osavõttu! Valimistulemused avalikustame ka novembrikuu Eesti Rajas. Kogu info saadaval ka www. eüsl.de.

EÜSLi juhatuse nimel

Maie Kisis-Vainumäe

EÜSLi esinduskogu valimised 2016

14.01.2016  

Käesoleva aasta septembris toimuvad korralised EÜSLi esinduskogu valimised.

Kui tunned kutsumust EÜSLi juhtorganite töös kaasa lüüa – esita oma kanditatuur valimistel!

Tähistame koos Eesti 100. sünnipäeva

02.01.2016

Meie kallil Eestil on tulemas suursugune ja ümmargune tähtpäev – aastal 2018 tähistab Eesti Vabariik oma saja aasta juubelit. Kõik eestlased ja Eesti sõbrad üle maailma on oodatud seda suursündmust tähistama.