Eesti Ühiskond Saksa Liitvabariigis

Estnische Volksgemeinschaft in der Bundesrepublik Deutschland e.V.


Kroonika


„Spielend Verstehen"
Ühepäevasel maailmareisil

5.juuni 2004 Maarika Remmert

Eessõna
See päev polnud sarnane paljude teistega.
Sel päeval külastasin mitmeid maid, maitsesin nende spetsialiteete.
Sel päeval õppisin juurde uut ja huvitavat.
See päev pakkus palju põnevat.
See päev oli 5 juuni.
Sel päeval olin EÜSLì / Eestit esindades Dortmundi Westfahlen pargis, olles osa üritusest „Spielend Verstehen".

Sisu
Üritus toimus ühingu „Toleranz Ruhr" eestvedamisel juba 5ndat aastat. Esindatud oli üle 40ne maa, kes oma kultuuriprogrammiga laval, kes oma kokakunstidega telkides. Rikkalikult oli näha käsitööd, üks erilisem kui teine - igale maitsele midagi. Minu selle aasta köige põnevamateks mälestusteks olid kaks asja. Üheks kasahhide suur telk „kiygisuv", millest olin küll juba lapsena muinasjuttudes kuulnud, ent mille oma silmaga uudistamine oli mulle suureks elamuseks. Teiseks huvitavaks mäletuseks oli peruulaste eluviiside, kommete, tavade, kultuuri tundma õppimine. Kas teie juba teadsite, et Peru keel kui selline on vaid räägitav keel? Kirjapilti hakkab see keel alles tänapäeval saama. Samuti tundus mulle üsna kummaline, et peruu keeles eksisteerivad vaid numbrid üks, kaks, kolm, neli ja viis - köik, mis üle viie, on palju....!? Nii palju võiks veel mönestki teisest maast kirjutada. Seda võivad kinnitada kindalsti ka need küalised, kes vaatamata külmale ja vihmasele ilmale tee „reisimiseks" ette võtsid. Loodan, et nii mõnigi EÜSL`i / Eesti telgi külastaja leidis eest enda jaoks sama põneva kohtumise.

Järelsöna
Tahan omalt poolt tänada ürituse organiseerimisele ja läbiviimisele kaasa aidanuid: Eda Perez, Katrin Maranik-Mones. Samuti tänusõnad EÜSL´ile, kes meid ürituse läbiviimisel majanduslikult toetas. Kasutan ka võimalust tänada EÜLI`i esimeest Richo Ziemisnkit, kes meie Rheinimaa eestlaste uute ideede realiseerimisele alati nõu ja jõuga abiks on.

Maarika Remmert
Baumberg