Eesti Ühiskond Saksa Liitvabariigis

Estnische Volksgemeinschaft in der Bundesrepublik Deutschland e.V.


Kroonika


*60 AASTAT PAGULUSEST*
Pidulik aktus Annabergis

14.11.2004 Linda Pärtel

Septemberis 2004 möödus 60 aastat suur-põgenemisest Eestist 1944. aastal.
60 aastat on juba möödunud, aga mälestused põgenemisteekonnast ja peale seda elu laagrites ja kõik muu ebameeldiv, on värsked.
Saksamaale tulnud põgenike vintsutusteekond oli pikk, enamuses läbi mitmete põgenikelaagrite. Osa laagreid olid eramajades, osa kasarmutes ja barakkides.
Laagrielu lõppes viiekümnendate aastate algul, siis ehitati põgenikele nn. „Siedlungid", kus leiti uus eluase. Võis alustada „normaalset" elu ja rajada endale uus kodu.
Seda ajaloolist sündmust on meenutatud kõikjal üle maailma, kus on eestlasi ja kus eksisteerivad Eesti organisatsioonid.

Annabergis oli korraldajaks EÜSL-i Kölni Rahvuskoondis. Mõtte algataja oli esinaine Maarika Remmert (1973 a. sündinud). Maarika luges Rootsi Päevalehest, et seal tähistatakse seda üritust mitmel pool. Kohe tekkis tema peas mõte, et sama peab ka siin tegema. Rääkis oma ideest teiste juhatusliikmetega, Mare Rahkema ja Merike Miländeriga, ka vanema generatsiooniga ja otsus oli selge - tuleb teha. Seati kokku programm, saadeti kutsed üle terve Saksamaa. Nii võib öelda, et selle ürituse organiseerisid noored vanadele.

Aktus algas jumalateenitusega, mille pidas õpetaja Merike Schümers-Paas. Jutlus oli päevakohane ja liigutav. Merike Schümers-Paas luges ka ette peapiiskop Udo Petersoo läkituse, mis haaras peamiselt traagilist põgenemist paatidega Rootsi. Paljud jõudsid vabadusse, aga paljud leidsid külma haua Läänemere põhjas.
Peale jumalateenistust oli väike paus, mil pakuti sampust ja pirukaid.
Siis koguneti teise ruumi ja Maarika avas aktuse teise osa. Tervituskõne asemel sai kuulda pagulasluuletaja Karl Ristikivi luulet (kogumikust „Inimese teekond").
Järgnevalt esinesid klaveripaladega perekond Lea ja Raimo Küngas-Leitaru tütred, Naimi ja Imbi. Neid tütarlapsi on juba varemgi kuuldud esinemas.
Edasi järgnes ettekanne Eesti Kirjandusmuuseumi direktori, pr. Krista Aru poolt. Pr. Aru ütles, et tema ettekanne oli ettenähtud pikem, kuid ajanappusel pisut lühendatud. Teemaks "Eesti elu lugu inimestes ja arhiivides: kõrvalpilke ja sissevaateid 1944.aastast tänaseni".
Viimasena astus ette aasta 2004 alguses asutatud EÜSL`i projektkoor. Esimene esinemine Saksamaa eestlastele. Nad esinesid suvel Tallinnas laulupeol ja sügisel sakslastele Landefeldis. Viis korda on käinud kooriga harjutamas dirigent Kalev Lindal Eestist. Töövili on hea.
Olen ise aastakümneid kooris laulnud. Huvi uue koori esinemise vastu oli suur. Olin vaimustatud. Koori koosseisus on 44 lauljat üle Saksamaa. Kohal oli 19: 7 sopranit, 6 alti, 2 tenorit (väga hea) ja 4 bassi. Ka Naimi ja Imbi laulsid kaasa. Juhatas Aita Sibul.
Kõigile kiitus ja suur, suur tänu.
Hiljem omavahel vesteldes oli ühine arvamine: suurepärane, sisukas ja sügavasisuline programm.
Tänu korraldajatele.

 

Linda Pärtel
Düsseldorf 2004

Pildid: Mare Rahkema