Eesti Ühiskond Saksa Liitvabariigis

Estnische Volksgemeinschaft in der Bundesrepublik Deutschland e.V.


Kroonika


Hamburgis alustab tööd Eesti Kool

21.5.2005 Liilika M. Allev

21.05.2005 on Hamburgi noorema eestlaste generatsiooni jaoks eriti olulise tähtsusega ning tähistab siinse eestluse uue peatüki avamist. Juba aastaid väljandati soovi eesti kooli, mängugrupi või sarnase järele.

Tiina Kälissaar võttis selle väljakutse vastu ning kutsuski eesti lapsevanemad koosolekule. Tiina puhul on tegemist optimaalse inimesena vedamaks Eesti Kooli, nii on ta lõpetanud 1995 aastal Tallinna Pedagoogikaülikooli pedagoogika ja algõpetuse metoodika eriala, töötanud 3 aastat eesti keele ja kirjanduse õpetajana. Hamburgisse jõudis tubli eesti neiu aastal 1998 ning ka siin elatud aastate vältel on ta oma stuudiumi kõrval (Medienkultur) pidevalt töötanud lastega, lisaks töötab ta 2 aastat eesti keele õpetajana Hamburg-Norderstedt'i Rahvaülikoolis.

Koosolekul esitles Tiina juba detailselt välja töötatud plaani, tutvustades vanematele kooli eesmärke, töömeetodeid, tunniplaani. Eesmärgiks on laste mitmekülgne arendamine ning keeleoskuse, kultuuritraditsioonide mänguline õpetamine, õppetöö hakkab sisaldama keeleõppe kõrval ka kodulugu, eesti laulude vahendamist ning käelist tegevust, meisterdamist.

Lapsed jagunevad eelkoolirühma (mis jaguneb omakorda vanemaks ja nooremask grupiks) ning koolirühma, mõlema grupi suuruseks kujuneb esialgsetel andmetel ca. 10 last. õppetöö toimub ajaliselt paralleelselt, õpetajateks on esimeses rühmas Reet Meyer, kooliealistele Tiina Kälissaar ning muusikaõpetajaks Larissa Nizker. Ka Reet Meyeri puhul on tegemist alghariduse pedagoogiga, kellel omal 2 väikest last. Larissa Nizker on kogenud klaveriõpetaja, kes töötas palju aastaid Tartus lastemuusikakooli pedagoogina, Hamburgis on ta eesti koguduse pianist. (Muide: Kellel on soovi anda lapsele ka klaveritunde, kasutage võimalust ja pöördugu Larissa Nizkeri poole - vastavalt soovile annab ta tunde eesti, saksa või vene keeles.)

Tiina kutsus koosolekul 26 koheletulnut üles osalema aktiivselt Eesti Kooli töös, tehes ettepanekuid, formuleerima täpselt oma soove, andma oma panust lapsevanemana.

Eesti Kooli tööd toetavad EÜSL (rahaliselt) ning Eesti Haridusministeerium (rahaliselt, abimaterjalidega ja nõuga), vanemate kanda jääb 60.-€ poolaastas.

 

Faktid, faktid, faktid

Koolipäevad aastal 2005 (kell 11.00 – 14.00):
4.06.05 (vanematega), 18.06.05 (vanematega), 27.08.05 (aktus); 10.09.05; 24.09.05; 15.10.05; 29.10.05; 12.11.05; 26.11.05; 10.12.05; 17.12.05 (jõulupidu)

Toimumispaik:
Kindervilla Fruchtallee e.V.; Fruchtallee 22, 20259 Hamburg
Õpetajad:
- Tiina Kälissaar (suuremate õpetaja) 0172 – 40 75 205, Email: tiina@eesti.de
- Reet Meyer (väiksemate õpetaja) 0171 – 941 37 02
- Larissa Nizker (muusika õpetaja) 01520 - 4993715

 

Liilika M. Allev / Hamburg

Pildid: Riina Leminsky