Eesti Ühiskond Saksa Liitvabariigis

Estnische Volksgemeinschaft in der Bundesrepublik Deutschland e.V.


Kroonika


Hamburgis uus lasterühm

nov. 2005 Liilika M. Allev

Hamburgi EÜSL'i Eesti Koolis avati beebide rühm, kuhu on kutsutud kòik alla 3-aastased eestlasete vòsud Hamburgist ja ümbruskonnast.

Mitmed lapsevanemad olid mòista andnud taolise grupi loomise vajadusest - keelelisele arengule on mòtekas panna soliidne vundament alle nii vara kui vòimalik ja keel kinnistub paremini, kui ainsaks vestluspartneriks lapsele emakeeles ei ole vaid vanemad (vòi ainult üks vanematest, kuna enamuses on tegemist siiski segaabieludega).

Esimene kord kohtuti 23. novembril ning „kool" saab toimuma samaaegselt teiste eesti gruppidega (eelkooliealised ja kooliealised) ühiselt renditud lasteaia ruumides. Kuna pisikesed ei peaks 3-tunnisele programmile vastu, laulame ja mängime üheskoos 90 minutit. Eesmärgiks on vahendada eestikeelsete laulude ja mängude kaudu mitte ainult keelt ja kultuurilist tausta, vaid pakkuda pònnidele vòimalust leida emakeelseid sòpru ja mängukaaslaseid, luua vanematele paik, kus kohtumistel saab ühiseid küsimusi arutada ning lahendusi otsida- olgu siis tegemist kasvatusküsimustega, mis tulenevad mitmekeelsusest ehk mitmekultuurilisusest vòi üldiste teemadega.

Hetkel on nimekirjas 9 väikelast, uued kaaslased on alati teretulnud!

 

Informatsioon beebigrupi kohta:
Liilika M. Allev, 0173 - 24 12 081, liilika@eesti.de

 

Üldinformatsioon Eesti Kooli kohta:
Tiina Kälisaar, 0172 - 4075205 tiina@eesti.de