Eesti Ühiskond Saksa Liitvabariigis

Estnische Volksgemeinschaft in der Bundesrepublik Deutschland e.V.


Kroonika


ÜEKN täiskogu Saksamaal Aprillis 2006.

Tere!

Kuna otsustasime ÜEKN täiskogul oma tegevust edaspidi paremini tutvustada meie liikmesmaades ja ka Eestis, siis kirjutasin lisatud artikli Stockholmis ilmuvale Eesti Päevalehele. Kui soovite, siis vôite artiklit kasutada tervelt vôi osaliselt (koos fotodega) avaldamiseks eri maade eestlaste väljaannetes. Vôi kirjutage ise paremini! Oleks tore teada saada, kas ja kuidas keegi minu pakkumist kasutab. Parimate tervitustega!

Aho Rebas


ÜEKN-i täiskogu toimus Bocholtis Saksamaal

Aprill 2006 Aho Rebas

Märtsi-aprilli kuuvahetusel pidas Ülemaailmne Eestlaste Kesknôukogu oma aastakoosoleku, ehk täiskogu Bocholti väikelinnas Hollandi piiri läheduses. ÜEKN on organiseeritud väliseestlasi ühendav keskorganisatsioon, mille raskuspunkt juba aastakümneid on olnud USA idarannikul. ÜEKN tuumiku moodustavad n.n. "suured" eesti kogukonnad oma keskorganisatsioonidega USA-s, Kanadas ja Rootsis, kus asub kümneid tuhandeid eestlasi. Rootsi eestlasi esindavad ÜEKN-i juhatuses REL-i saadikud Leelo Pukk ja Aho Rebas ja asemikuna Pille-Mai Laas. Lisaks "suurtele" on liikmeteks eestlasi koondavad organisatsioonid Austraalias, Saksamaal, Inglismaal, Lätis, Leedus, Ukrainas, Belgias, Tsehhis ja Venemaal. Kontakte on ka Portugali ja Soome eestlastega.

Lähtudes arusaamast, et ühenduses peitub jôud, tahab ÜEKN olla väliseestlaste kontaktvôrguks ja huvide kaitsjaks nii liikmete asukohamaadel kui Eestis. ÜEKN tahab toetada üritusi, mis ühtuvad ÜEKN-i üldrahvuslike eesmärkidega ja jagab igal aastal suurel hulgal stipendiume eesti noorte ôpingute toetamiseks. Lähemat infot ÜEKN tegevuse ja liikmesorganisatsioonide kohta leiab interneti koduleheküljelt: www.uekn.org . ÜEKN püüab ka arendada head koostööd Eesti Vabariigi valitsusega ja saatkondadega.

Seekord oli ÜEKN täiskogule Kesk-Euroopas kooku tulnud 30 esindajat maailma igast ilmakaarest. Kuulati esiteks tervitussônu nii Bocholti linnapealt Peter Nebelolt kui Eesti Vabariigi suursaadikult Saksamaal, Clyde Kullilt. Järgnes ÜEKN esimehe Jaak Juhansoo sônavôtt, koosoleku rakendamine ja tegevuse ülevaated ÜEKN liikmesmaade esindajatelt. Kuulati huvitavaid kirjeldusi eri liikmesmaade eesti kogukondade väga erinevatest olukordadest ja vajadustest. Jagati erinevaid kogemusi, tugevdati vanu kontakte ja loodi uusi.

Mônel maal - nagu USA ja Rootsi - on organiseeritud eestlaste peamiseks mureks järelkasvu vähenemine ja noorte assimileerumine asukohamaa ühiskonda. Mônele maale - nagu näiteks Saksamaale - on viimastel aastatel tulnud hulgaliselt nooremaid kaasmaalasi Eestist, kes aktiivselt ja juhtivalt vôtavad osa eestlaskonna tegevusest. Venemaa ja Ukraina eestlased aga vôitlevad oma igapäevase tegevuse läbiviimiseks peamiselt tagurliku bürokraatia ja rahapuudusega.

Inglismaa Eestlaste Ühingu esimees Toomas Ojasoo selgitas hilissuvel 2008 Londonis toimuva ESTO ettevalmistuste käiku ja sai nii murelikke kui julgustavaid komentaare kuulajatelt. Korraldajad ootavad kôikide väliseesti solistide, kooride, rahavtantsijate, näitlejate, kunstnike j.t. panust ESTO sisustamisel.

Esimese tööpäeva lôpus pakuti täiskogust osavôtjatele meeldiva üllatusena kôrgetasemeline kammerkontsert sopran Monika Hausvalteri ja tema saatja poolt. Kavas oli nii eesti rahvalikke laule kui soolo-osasid ooperitest.

Aru andes juhatuse läinud aasta tegevuse kohta toonitas esimees Jaak Juhansoo, et ta sooviks tunduvalt tihedamat koostööd liikmesmaade esindajatega. Laekur Veljo Areng andis aru majanduse kohta, märkides, et ÜEKN on möödunud aastal stipendiume jaganud 50.000 USD ulatuses. ÜEKN-il on fondides umbes 16 miljonit SEK-i (2,1 miljonit USD), mille pangaprotsente - k.a. 79.000 USD, ehk 590.000 SEK - juhatus saab kasutada tegevuseks ja stipendiumiteks. Tegevuskava osas soovis juhatus m.h. tugevdada koostööd liikmesmaade eestlaskondade vahel, rôhku panna ÜEKN-i laiemale tutvustamisele eestlaste hulgas ja jatkata ôppestipendiumite väljaandmist andekatele eesti noortele.

Järgnevalt andis Aho Rebas ülevaate Eesti Vabariigi valitsuse Rahvuskaaslaste programmi kohta, mis loodi 2004 Haridus- ja Teadusministeeriumi juurde peamise eesmärgiga, et toetada väliseestlaste keele ja kultuuri säilitamist. Seda programmi on juba osaliselt rakendatud Venemaa, Abhaasia ja Ukraina eestlaste toetamiseks ja ka Rootsis on koostööd alustatud arhiivide korraldamise asjus. Aho Rebas andis ka omapoolsed täiendused ÜEKN tegevuskavale, m.h. soovitades koostada ÜEKN-i avaliku avalduse seoses eelseisva presidendivalimistega Eestis. Ettepanek kiideti heaks ja avaldus on viimistlemisel.

Huvitavaks päevakorra punktiks kujunes Ukraina Eesti Seltside taotlus saada ÜEKN-i täisliikmeks. Nôuti esmakordselt kinnist hääletamist ja napilt vajaliku 2/3 häälteenamusega ja peale mitmekordset hääletamist sai UES täisliikmeks kahe esindajaga täiskogus.

Otsustati lôpuks järgmise aasta täiskogu korraldada Riias.

Traditsiooni kohaselt lôpetati täiskogu piduliku ôhtusöögiga, kus väga saksapärase tanstuorkestri pausides esinesid rahva lôbustuseks üle mandrite ühendatud meeskoorid, naiskoorid ja segakoorid.

 

Aho Rebas

Iskällareliden 1 A
416 55 Göteborg, Sweden
tel 031-831655, mobil 0705-593007
E-post: aho.rebas@bostream.nu

ÜEKN täiskogu ühisfotol.
Ees pôrandal istub korraldaja Riho Zieminski.

Istuvad vasakult: Marju Rink-Abel, Ülle Ederma, Ellen Leivat, Pille-Mai Laas, Gina Bauer, esimees Jaak Juhansoo, Pärja Svarpstina, Piret Valma, Meeri Lepik, Mare Litnevska, Iri Luts ja Ellen Ahmedzhanova.
Seisavad vasakult Avo Kittask, Jüri Linask, Rein Asu, Mati Kôiva, Laas Leivat, - , Henno Uus, Peeter Luksep, Leelo Pukk, Priidu Pukk, Urmas Lepik, Ado Reinvald, Ylo Anson, Liia Urman, Iivi Zajedova, Veljo Areng, Sulev Kalamäe ja Aho Rebas.