Eesti Ühiskond Saksa Liitvabariigis

Estnische Volksgemeinschaft in der Bundesrepublik Deutschland e.V.


Kroonika


Eesti Ühiskond Saksamaa Liitvabariigis projekt:
Saksamaal elavate eestlaste lapsed suveks Eestisse - laste suvelaagritesse

09.2006 Maarika Rememrt

Osana oma üldkultuuri programmist käivitas EÜSL (Eesti Ühiskond Saksamaa Liitvabariigis) sel suvel projekti, mis pakus lastele võimaluse külastada laste suvelaagreid Eestis. Eesmärgiks on pakkuda lastele intensiivne eesti keele õppimise / praktitseerimise võimalus, suhelda estikeelses keskonnas Eestimaal sündinud ja elavate lastega läbi igapäevaste toimingute. Projekti juhina külastasin oma suvepuhkuse raames kolme lastelaagrit, tutvusin laagrite olude ja programmiga, vestlesin lastelaagrite juhtidega. Hea meel oli kogeda, et laagrite eesotsas nii entusiastlikud ja motiveeritud inimesed tegutsevad. Eesti Noortelaagrite koordinaator Kadri Kurve oli samaaegselt laagrite külastamise ringreisil. Nii õnnestus meil kohtuda ning minul EÜSLi lastelaagrite projekti isiklikult lähemalt tutvustada. Kokkuvõttes võib vaid öelda, et suhtumine meie ettevõtmisse on väga positiivne ja lapsed on laagritesse väga oodatud.

Sel suvel külastasid Eesti lastelaagried projekti raames 9 last, vanuses 7-13 a. Rõõm oli kuulda lastevanematelt, et lapsed (eranditult kõik), kes lastelaagrtes olid ka järgmisel aastal jälle sinna minna soovivad. Nagu endagi poja (7 aastane) suhtes öelda võin , mainisd lapsevanemad uhkelt eesti keele suhtlemise suuri edusamme. Ja mis ehk veelgi tähtsam, lapsed leidsid endale sõbrad Eestis. Meie peres on esimesed kirjad vahetatud ja jällenägemise rõõm juba praegu suur.

Tänusõnad EÜSLile, ÜEKNile ja Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi / Keeletalitusele nii materiaalse kui moraalse toetuse eest.

Ühest mõttest sai projekt ja pojektist sai reaalsus. Äitähh selle teostamisel!

 

Maarika Rememrt
EÜSLi juhatuse liige
Lastelaagrite projekti juht