Eesti Ühiskond Saksa Liitvabariigis

Estnische Volksgemeinschaft in der Bundesrepublik Deutschland e.V.


Kroonika


EV kultuuriatasheest sai Hamburgi noorema eestlaskonna patroon

25.4.2008 ER

25.04.2008 markeerib EÜSL'i HEA Seltsi ajaloos olulise tähtsusega sündmust - sel päeval ulatati Eesti Vabariigi kultuuriatasheele Berliinis, pr. Reet Weidebaum'ile, üle auliikme tunnistus.

Esinaise Liilika M. Allevi sõnul on tegemist sammuga, mis sümboliseerib seltsi suunitlust ning eesmärki - säilitada eestlust, emakeelt ning kultuuripärandit. Reet Weidebaum puutus HEA Seltsiga kokku juba mitmed aastad tagasi, mil ta pidas ettekande Eesti teatrimaastikust - hea kontakt on püsinud sellest ajast alates. Auliikme staatus väljendab ühest küljest tänu senise moraalse ning teoküllase toetuse eest, ning samas ka lootust, et hea koostöö jätkub tulevikuski - tähtsuse ròhutamiseks oli kohale sòitnud kogu juhatus.

Peale aukirja ametlikku üleandmist jätkus pärastlõuna viljakas õhkkonnas, vesteldes kultuuriatashee ning saatkonna töötajatega eestlusest Eestis, Saksamaal ning maailmas. Õhtu saabudes, kuid teemat jätkates, ühineti Eestist saabunud teadustöötajate ning nende saksapoolsete partnerülikoolide esindajate vastuvõtuga, kes viibisid Berliinis teaduskonverentsil - vahetamaks muljeid ning informatsiooni võimalustest, plaanidest, ideedest.

 

ER

Fotol vasakult:
Riina Leminsky, Laura Balzer, Reet Weidebaum, Ira Widderich, Liilika M. Allev, Jaana Vill