Eesti Ühiskond Saksa Liitvabariigis

Estnische Volksgemeinschaft in der Bundesrepublik Deutschland e.V.


Kroonika


Kirjanduslik laupäev Hamburgi Eesti koolis

Sept. 2012 Kerttu Jõgi

Septembri lõpus külastas Hamburgi Eesti kooli tuntud Eesti kirjanik ja vaieldamatult kõigi laste lemmik Andrus Kivirähk. Sel ilusal päikese paistelisel laupäeval toimus Soome kirikus, kus Hamburgi Eestikool ka oma õppetööd läbi viib, mitu kirjanikuga seotud üritust.Päev algas lastele suunatud üritusega, kus kirjanik oma pisikestest lemmikutest ümbritsetud kaminaruumis vahvaid lugusid ette luges jasellega kõikide laste tähelepanu, huvi ja kindlasti ka südamed võitis.Lapsed olid ettevalmistanud pisikese näidendi, mis kirjanikule ettekanti - suurte silmade ja naeruse näoga kuulas oodatud külaline laste etteastet ja oli sellest üllatunud, et ka Hamburgis elavad eestilapsed tema raamatuid ning jutte nii hästi tunnevad ja armastavad.Peale etteastet järgnesid mõned lühilood kirjaniku peatselt ilmuvast raamatust, mida ta lastele ilmekalt ette kandis. Kui vadata juba ainuüksi laste lahtiseid suid ja ülimat kontsentreeritust kirjanikusõnadele, võis veenduda, et Andrus Kivirähk on nagu elav raamat, mis korraga kõik lapsed endasse haarab ja kaasa mõtlema ning lugudelekaasa elama paneb. Loomulikult ei puudunud lastel ka võimalus kirjanikule küsimusi esitada. Esialgu olid lapsed ehk pisut ehmatanud,aga aja möödudes lendlesid küsimused kirjaniku poole sama voolavaltkui enne kuulatud kirjaniku jutt. Küsiti palju küsimusi Lotte ja temalugude kohta - eks ole ju Lotte kõige tuntum tegelane, kellega lapsed kirjanikku seostavad. Aga lapsi ei huvitanud ainult raamatute ja näidendite tegelaskujud, vaid ka kirjaniku enda elu. Näiteks huvitas neid see, kuidas ühest kirjanikust saab kirjanik ja kas Andrus Kivirähk teadis juba väikese poisina, et ta tahab just kirjanikuks saada. Andrus Kivirähul oli sellele küsimusele üsna lihtne ja kiirevastus: nimelt rääkis ta lastele, et kui lugeda hästi palju raamatuid, on võimalik, et ühel päeval avastad, et kirjutamine ei olegi nii raske ja enne ei saa arugi, kui mõnest kirja pandud jutust on valminud esimene käsikiri, millest hiljem valmib ilusate läikivate ja värviliste kaantega raamat. Olen kindel, et Andrus Kivirähk innustas lapsi veelgi rohkem lugema ja oma unistustesse uskuma.

Mõned tunnid hiljem kuulas kirjanikku suur osa Hamburgis elavaid eestlasi. Nimelt võimaldas HEA selts ja Hamburgi Eesti kool kirjanikul kohtuda ka tema suurema ja vanema kuulajas- ja lugejaskonnaga. Koos koguneti suurde kaminasaali, kus kirjanikku ümbritsesid mitte enams uurte silmadega mudilased, vaid täiskasvanud. Alguseks tegilühikokkuvõtte kirjaniku elust HEA seltsi juhatuse liige Riina Leminsky, kesväga osavalt ja huvitavalt rääkis Andrus Kivirähu noorusest, elust ja loomingust. Ärevus aina kasvas ja kulmineerus sellega, et kirjanik sai lõpuks sõna - õigem on ütelda, et sõna sai kuulajaskond, sest seetohutu hulk küsimusi, mis kirjanikule esitati, aina kasvas ja kasvas.Kirjanik rääkis sellest, kui palju ta tegelikult oma kuulajatega kohtub ja kui olulised need kohtumised tema jaoks on, sest just oma teostes täiskasvanutele keskendub Andrus Kivirähk põhiliselt vaid ühele - eestlasele. Veel rääkis kirjanik oma tööst nii kirjutavas kui ka kuulatavas meedias. On ju teada, et kirjanikul on oma saade ja oma rubriik Eesti Päevalehes.

Veel küsiti Andrus Kivirähu käest küsimusi tema raamatute olemas olevate tõlgete kohta; selle kohta, kas tema käest lugusid ka tellitakse ja miks kirjanik nii palju loomadest kirjutab. Kohtumine tipnes autogrammide andmise ja ühiste piltide tegemisega. Kuulajad oleksid kirjanikku vist keskööni oma küsimustega pommitanud, kui kirjanik oleks vaid aega saanud - kahjuks ootas teda ees uus üritus,kuhu ta üsna pea ka tõttas. Hamburgi eestlased aga jäid veel pikalt tema üle jutlema ja olid kõik ühtsel seisukohal ülivahvast ja korda läinud kirjanduslikust õhtust.

Suur aitäh kirjanikule kogu Hamburgi Eesti koolipere ja Hamburgi eestlaste poolt!

Kerttu Jõgi
EÜSL´i Hamburgi Eesti Kooli muusikaõpetaja