Eesti Ühiskond Saksa Liitvabariigis

Estnische Volksgemeinschaft in der Bundesrepublik Deutschland e.V.


Kroonika


11. veebruaril peeti Hamburgi Eesti koolis raamatulaata.

11.2.2012 Kerttu Jõgi

Raamatulaada pidamise tõttu lühemaks muudetud koolipäeva lõppedes kogunesid lapsed ja nende vanemad suurde saali, kuhu oli iga lapse jaoks valmis pandud pikk laud, milele kaasa võetud raamatud müügiks välja panna.  

Raamatulaada idee oli ära anda või vahetada riiulisse tolmuma jäänud vanu raamatuid ja ajakirju, mis lastel endal juba mitmeid kordi läbi loetud, kuid liiga armsad selle jaoks, et neid ka ära visata. Seda üleskutset olid pered võtnud väga tõsiselt ja armsaks saanud vana kirjandust oli sel päeval kooli kaasa võetud enam kui kunagi varem.  

Kohe pärast saali jõudmist algas seal kiire askeldamine - oli ju iga lapse sooviks kujundada oma laud kaasa võetud raamatutest omapäraselt ja võimalikult kaunilt. Kümmekonna minuti möödudes võis ennist veel tühjade laudade asemel näha raamatukuhjasid ja nende tagant laste rõõmsalt säravaid pilke, mis esimesi ostlejaid oodates ärevalt ruumis siia-sinna liikusid. Siis algaski kauplemine: välja olid pandud nii eesti- kui ka saksakeelsed raamatud, ajakirjad, lauamängud - isegi üks kaunis paar tütarlaste uiske ootas huvilisi. Laudadel võis silmata palju nüüdisaegset eesti kirjandust, kuid ka mitukümmend aastat vanu eestikeelsed raamatuid, mis pärinesid veel ajast, kui olid pisikesed laste vanemad ja isegi vanavanemad. Sellised raamatud olidki kõige populaarsemad, sest neid pole võimalik osta mitte ühestki Saksamaa raamatukauplusest - selle üle oldi väga uhked ja seda enam märkasid lapsed, kui eriline ja omalaadne nende korraldatud raamatulaat on. Et kauplemist veel põnevamaks muuta, oli igale raamatule lisatud ka pisikene alghind, kuigi tihti muutusid laste südamed härdaks ja lisaks huvilise väljavalitud raamatule kinkis raamatu müüja huvilisele veel mitu raamatut pealekauba.  

Oli tõeliselt tore näha laste entusiasmi millegi kalli loovutamisel oma kaaslastele. Ka meie igapäevaelus võiksid kõik kaupmehed olla sama lahkeid, särasilmseid ja entusiastlikud - seda tõdesid lapsed raamatulaada lõppedes ka ise.  

Suur tänu kõikidele pisikestele kaupmeestele ja nende abilistele selle ürituse edukal läbiviimisel - me kordame seda kindlasti ka tulevikus!

Kerttu Jõgi
EÜSL´i Hamburgi Eesti Kooli muusikaõpetaja