Eesti Ühiskond Saksa Liitvabariigis

Estnische Volksgemeinschaft in der Bundesrepublik Deutschland e.V.


Kroonika


Tere Hamburgi Eesti Kool!

31.08.2013 Liilika M. Allev

"Millal hakkab eesti kool jälle käima?", pärib mu tütar nõudlikult. "Ja kas pean siis seal edasi käima? Ja miks tegelikult?"

Pead kullake, muidugi pead. No esiteks sellepärast, et filoloogina olen veendunud mitmekeelsuse kasulikkusest - ja see kasu ei piirdu "pelgalt" järgmiste keelte kergema omandamisega, vaid mõju aju arengule on üleüldiselt väga soodne. Pane tähele, ka matemaatikas pole sa mitte juhuslikult päris kõva käsi... Aju on nagu muskel - mida rohkem trennid, seda võimsam. Mitmekeelsus ON trenn. Sinu emana tahan hoolitseda selle eest, et mu võsudel oleks hiljem suurem valikuvõimalus - elukohtade, elukutsete, eluviiside vahel. Ja eestlasena seetõttu, et meie nii ehk nii madal rahvastikuarv kasvaks vähemalt kahe uue kodaniku võrra, kontakt suguvõsa ning perega oleks võimalik ka ilma minu abita ning et edasi anda meie kaunist keelt. Maailmakodanikuna seetõttu, et laiemat horisonti omavad inimesed on lihtsalt palju põnevamad. Ning rahateenijana seetõttu, et ma ju "ostsin sind ära" - said kahe lemmikajakirja aastatellimuse, et meil poleks iga kord neid vaidluseid. Ning olgem ausam - tülikas ja väsitav on ju tegelikult vaid see üsna pikk kohalesõit ümberistumistega. Lõpuks kooli jõudnuduna oled täpselt nagu kõik teisedki eelnevalt virisejad: vägagi õnnelik ja särtsu täis. Iga kord ütled ju, et oli "lahe".

Niisiis, 31.08.2013 alustas Hamburgi Eesti Kool oma 9 õppeaastat.

Elevil juntsud

Nagu esimesele päevale kohane, toimus alustuseks pidulik aktus väärikal kombel kirikusaalis. Juba aastaid on Hamburgi Eesti Kool allüürnikuks Soomlaste Meremeeste Kirikus - strateegiliselt ülisoodsas ning emotsionaalselt kütkestavas kohas, Hamburgi Sadamas. Kooli juhataja Ave Vals selgitas lastele emakeele õppimise vajalikkust ja rõhutas arvukate mõjuvate põhjuste hulgas ka seda, kui erilised on eestlased - ning HEK-is kooskäivad lapsed. Räägib ju eesti keelt vähem inimesi, kui Hamburgis elanikke. Seega on eesti keel nagu salakeel, mida vaid vähesed valdavad.

Need lapsed, kellest said tänavu ka päris koolilapsed, võtsid vastu lisaks julgustavale aplausile koolituutu, nagu siinmail tavaks. Hümni ja ühislaule saatis endine HEK-i muusikaòpetaja ja hea hing Larissa Nizker.

Ja siis? Rühmadesse, hurraa!

Õppetöö jätkub

Ave Vals on kooli juhtinud juba aastast 2010.

Lisaks õpilaste arvu stabiilsena hoidmisele, julgustamisele, pedagoogilise töö organiseerimisele ja lisaürituste pakkumisele on ta edukalt hakkama saanud suure väljakutsega ja kindlustanud majandusliku üleelamise. Kui EÜSL-ilt ja v anematelt tulev osalusmaks kattis senini alla poole kooli kuludest, siis on tulnud kõik ülejäänud osa taotleda. Kellel taotlustega kogemusi, mõistab väljakutse mahukust ja ajalist investitsiooni. Lastele selgitas ta oma ülesannet lihtsamana: kooli juhina hoolitseb ta selle eest, et lapsed hea meelega kooli tuleksid ja sellest käimisest ka midagi kasu oleks. et saaks mängitud-meisterdatud ja hullatud - ning täiesti märkamatult eesti keeles suheldes. Tänades kõiki õpetajaid ja lapsevanemaid seniste panuste ja moraalse toetuse eest tutvustati ka uut õpetajaskonda, kuhu lisandusid Annika Nugis (teatripedagoog, nüüdsest vanema kooliklassi juht) ning Kristi Grünberg (muusikaõpetaja). Endisest koosseisust jätkavad Triin Hakkaja (eelkooliealised), Reet Meyer (noorem kooliklass) ning Liilika M. Allev (mudilased).

Hamburgi Eesti Kool oli esimene taasavatud kool Saksamaal (peale iseseisvumist ning sellest johtunud teist väljarändamise lainet) ning eeskujuks kõikidele teistele nüüdseks Saksamaal toimivatele koolidele.

14.09.2013 toimub lastevanemate koosolek, mis saab olema elav ja energiline. Kooliga koos on kasvanud ka lastevanemate ja õpetajate arv, seega erinevad ka ootused ja ettekujutused. Ühiselt räägitakse läbi kooli eesmärgid, raamtingimused ja arenguvõimalused - et jätkuksid head teated emakeelt kõnelevatest lastest.


Liilika M. Allev
(mudilaste rühma õpetaja; Freja ja Lennarti ema)