Eesti Ühiskond Saksa Liitvabariigis

Estnische Volksgemeinschaft in der Bundesrepublik Deutschland e.V.


Kroonika


Eesti Vabariigi 95. aastapäeva pidu Kölnis

17.2.2013 Laura Rummel

Kölni Eesti Rahvuskoondis tähistas Eesti Vabariigi 95. aastapäeva 17. veebruaril. Koosviibimine toimus ruumides, kus alates sellest aastast tegutseb Kölni Eesti kool. Kokku oli tulnud üle 40 inimese, nende hulgas 18 last, kellest enamik vastloodud kooli ôpilased. Tänu Karin Schmauki eestvedamisele saab nüüd ka Kölni piirkonnas elavatele lastele Eestimaa lähedasemaks, seda nii keele, muusika, meisterdamise kui koos mängimise kaudu.

Aastapäevapeo tervituskône pidas EÜSLi esinaine Maie Kisis-Vainumäe.

Nii lastele kui ka kindlasti paljudele täiskasvanutele oli huvitav kuulata kooli juhataja Karin Schmaucki ja Mare Rahkema ettekandeid, kes rääkisid meile Eesti lipu värvide tähendusest ja Eesti hümni sünniloost. Esinesid ka lapsed - kooli vanema rühma 7 ôpilast lugesid kauni luuletuse isamaast ja emakeelest. Muusikalise külje eest hoolitsesid Katri Hackländer flöödil ja Tuuli Solom keyboardil, kelle esituses kôlasid meeleolukad palad ning kelle kindlal toel laulsime ühiselt hümni ja teisi isamaalisi laule.

Seinal oli Eesti kaart, kuhu kogunes hulk lipukesi - igaüks sai nendega tähistada oma kodukoha Eestis.

Lapsed said peolt kaasa ilusa kingituse - omaenda väikese Eesti lipu. Täname Düsseldorfi aukonsulaati Kristel Degeneri esindusel sponsoreerimise eest.

Mônus pärastlôuna lôppes kena seltskondliku koogisöömise ja kohvijoomisega (aitähh Margit Markusele, kes küpsetustöö ette oli vôtnud).

Suur tänu kôigile, kes selle ürituse korraldamisele kaasa aitasid, saadud sooja tunnet südamesse jätkus pikaks ajaks.


Laura Rummel