Eesti Ühiskond Saksa Liitvabariigis

Estnische Volksgemeinschaft in der Bundesrepublik Deutschland e.V.


Kroonika


Hamburgi Eesti Koolis toimus 22. veebruaril pidulik aktus
Eesti Vabariigi 96. sünnipäeva auks.

22.02.2014 Ave Vals

Nagu traditsiooniks on saanud, algas aktus Eesti hümni ja lipulauluga. Pärast muusikalist sissejuhatust pidas kooli juhataja Ave Vals kõne, milles ta rääkis eelkõige sellest, miks see päev meie, eestlaste, jaoks nii tähtis on. Samuti uuris ta lastelt, kas nemad teavad, mida Eesti riik oma kodanikele sel päeval korraldab ja kuidas sünnipäeva kaugel Eestis tähistatakse. Lapsed olid Eestis toimuvaga väga hästi kursis - nad teadsid kaitseväe pidulikust paraadist ning presidendi ja presidendiproua pidulikust vastuvõtust ja kontserdist.

Vanema koolirühma lapsed esinesid väga huvitava Eesti ajaloo teemalise teatritükiga. Saalis tekitas see palju muigeid ja elevust! Väikese teatritüki lavastaja oli teatripedagoog Anniki Nugis, kes on ühtlasi ka suuremate laste õpetaja. Pärast pisikest lavastust esinesid õpetaja Reet Meyeri ja Triin Engelkese lapsed lauludega. Aktusel said kaasa laulda ka vanemad - Ärkamisaeg ja Laul Põhjamaast kuuluvad kooli iga piduliku ürituse kavasse, nii ka sel korral.

Kui ühislaulud lauldud, oli järg oodatud külaliste käes - kooli olid külla tulnud Hamburgi Sõjaväe Akadeemias õppivad kaptenid Martin Kukk ja Silver Andre. Nad näitasid lastele paari lühifilmi Eesti kaitseväest ning vastasid õhinas vanemate kui ka laste arvukatele küsimustele. Lõpuks aga jõudis kätte aktuse kõige põnevam osa - kaptenid olid kaasa toonud erinevat kaitseväe varustust, mida nad lastele tutvustasid ja selgagi proovisid. Lapsed proovisid õhinaga pähe mütse ja selga rasket kotti, mis kaalus kokku tervelt 15 kilo!

Piduliku aktuse lõpetuseks said laspsed suu magusaks ja ninad vahukooreseks maitsvate vastlakuklitega!

Ave Vals
Hamburgi kooli juhtaja