Eesti Ühiskond Saksa Liitvabariigis

Estnische Volksgemeinschaft in der Bundesrepublik Deutschland e.V.


Kroonika


Kölni Kooli päev...
Vastlapäev...
EV aastapäev...

16.02.2014 Merike Miländer

Seekord kóik üheskoos Annabergis 16.veebruaril 2014. Siginat saginat küllaga, uudistamist igasse saali ja jooksmist koridorides...

Nii see päev algas traditsiooniliste mängude-lauludega ópetaja Karini juhendamisel ja nagu alati peeti meeles sünnipäevalapsi.

Päeva üheks teemaks oli "Vastlad". Meisterdati vurrid, abiks oli vurrimeister Tónu ja nagu ennegi juhtunud, olid isad sama suured huvilised kui lapsedki, sest Saksamaal seda meie vastlavurri ju päriselt ei tuntagi. Räägiti vastlakommetest ja sellest, kus see päev alguse saanud. Kuna óues ju lumega ja liulaskmisega kitsas käes, tehti vóimlemist-vastlaturnimist òpetaja Merikesega suures saalis.

Päeva teiseks teemaks oli lähenev EV 96.aastapäev-sünnipäev. Òpiti ja korrati muusikaópetaja Tuuliga laule ja tantse. Meisterdati ópetajate Karini ja Maarika juhendamisel kauneid rukkililli, millest seati hilisemaks aktuseks valmis lavapiirid. Vanem rühm oli emakeeletunnis usinasti ametis ópetaja Mare juhendamisel.Kóikide laste töid sai vaadata ülesseatud näitusel.

Seekord said aga ka emad -isad emakeeletunni ülesande, nad óppisid J.Vaiksoo luulepóimiku "Laul Eestimaast".

Päeva vóttis kokku EV sünnipäevale pühendatud väike aktus-esinemine. Päevakohase lühikese tervituse ütles KERK-i esinaine ja ópetaja Mare Rahkema. Väikesed ja suured ópilased esitasid ühiselt laule ja luuletusi. Üles tohtisid astuda ka emad-isad oma ópitut luuletustega, seda esinemist kuulati väga tähelepanelikult!

Òpetaja Merike rääkis sellest, kuidas eestlased endile perekonnanimed saanud ja kuidas need eestipärasemaks muudetud.

Ühise koosolemise ja koolipäeva lópetuseks lauldi ja mängiti ringmänge.

Nagu eesti vanasónagi ütleb: Kelle jalg tatsub, selle suu matsub! Üheskoos istuti lóunasöögilauda ja lasti Annabergi kokkade roogadel maitsta. Ainult "vastlakukklid" olid pisut tillukesemad, kui Eestis ja lumehangede asemel óitsesis esimesed lumikellukesed!

Kohtumiseni järgmisel koolipäeval Kölnis!

Merike Miländer
Köln
Fotod: Heiko Schmauck
Köln