Eesti Ühiskond Saksa Liitvabariigis

Estnische Volksgemeinschaft in der Bundesrepublik Deutschland e.V.


Kroonika


EÜSLi esinduskogu pidas Annabergis aastakoosolekut

November.2015 Meeli Bagger

Esinduskogu korraline aastakoosolek toimus 7. novembril Annabergis.

Kaheteistkümnest esinduskogulasest olid kohal 10 delegaati – Maie Kisis-Vainumäe, Meeli Bagger, Karin Rumming, Andres Vainumäe, Karin Ladva-Zoller, René Tomingas, Sulo Rosenthal, Kaja Telschow, Merike Schümers-Paas ja Mare Rahkema. Vabandasid Ave Vals ja Gina Bauer. Külalisena viibis koosolekul ja jagas selgitusi EÜSLi maksunõustaja Sebastian Eumann büroost Abmayer Siebel.

Tubli tööpäeva jooksul kuulati ära EÜSLi 2014. aasta tegevus- ja majandusaruanded, revisjonikomisjoni ettekanne, arutleti jooksval aastal tehtu üle ja tehti plaane järgmiseks aastaks. Muu hulgas otsustati ning pandi paika 2016. aasta EÜSLi traditsiooniliste Annabergis toimuvate ürituste kuupäevad, korraldajad ja eelarved.

Töö- ja Kultuuripäevad 18.–20. märts 2016
55+ Kultuuripäevad 22.–26. mai 2016
Perepäevad koos koroona- ja jakkoloturniiriga 11.–13. november 2016

Kuigi EÜSLi majanduslik seis viimasel kahel aastal on maksunõuniku hinnangul hea, mida võib pidada juhatuse hea töö tulemuseks, tuleb jätkata endiselt range kokkuhoiu printsiibi alusel. Sellest tulenevalt nägi vastuvõetud eelarve järgmiseks aastaks ette mitmeid kärpeid võrreldes taotlustega.

Järgmise aasta septembris toimuvad järjekordsed esinduskogu valimised. Seoses sellega kutsus esimees delegaate üles levitama infot allorganisatsioonides, et kõik, kes tunnevad kutsumust, oma kandidatuuri valimistel üles seaksid. Tutvustati juhatuse poolt esitatud valimiste ajakava.

Kokkuvõtteks võib öelda, et eestlus Saksamaal ei sure veel välja. Jätkuvalt tegutsevad suure eduga neli eesti pühapäevakooli. Suurenenud on EÜSLi traditsiooniliste ürituste külastatavus tänu tublide korraldajate ennastsalgavale tööle ja huvitavale programmile. Allorganisatsioonides tekivad ideed uute projektide läbiviimiseks, näiteks lisaks Hamburgi Pääsukestele õpitakse rahvatantsu sügisest ka Frankfurdis. Selle aasta septembris Kölnis toimunud Eesti Raja 70. juubelile pühendatud simman leidis külaliste hulgas väga positiivse vastukaja ning oli osavõtjaterohke.