Eesti Ühiskond Saksa Liitvabariigis

Estnische Volksgemeinschaft in der Bundesrepublik Deutschland e.V.


Kroonika


Kallas kohtus Münchenis elavate eestlastega

5.–6. mai 2016 Karin Kitsing

5.–6. mail viibis Euroopa Komisjoni endine asepresident Siim Kallas transpordi- ja logistikamessi raames Münchenis. Kallas oli valmis oma reisi käigus kohtuma ka Müncheni eestlastega. Kohtumine kohalike eestlastega toimus 5. mail Haus des Deutschen Ostens ruumides ning kohal oli üle paarikümne huvilise.

Õhtu juhatas sisse Müncheni Eesti koondise esimees Karin Ladva-Zoller ning vestlust modereeris Müncheni Tehnikaülikooli tudeng Joonas Palm. Kõigepealt said sõna kohalikud eestlased, kes kõik rääkisid lühidalt, millega nad Saksamaal tegelevad, ning siis algas õhtu põnevaim osa.

Siim Kallas rääkis väga huvitavalt oma tööst Euroopa Komisjonis, Reformierakonna loomisest ning 1992. aastal läbi viidud rahareformist. Peale muhedat etteastet oli kuulajatel võimalus esitada küsimusi ning seda võimalust ei jätnud keegi kasutamata. Kogenud poliitikuna vastas Kallas põhjalikult küsimustele Saksamaa kiirtee maksustamise teemal ning avaldas oma nägemuse praeguse Eesti valitsuse ja poliitilise maastiku kohta.

Kõige põnevamale küsimusele – kas härra Kallas pretendeerib Eesti presidendiks – jättis ta aga vastuse õhku rippuma.