Eesti Ühiskond Saksa Liitvabariigis

Estnische Volksgemeinschaft in der Bundesrepublik Deutschland e.V.


Kroonika


ÜEKNi täiskogu koosolek Tallinnas

aprill 2016 Meeli Bagger

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) täiskogu koosolekust 24.– 25. aprillil Talllinna Rahvusraamatukogus võtsid osa 12 liikmesmaa delegaadid – Inglismaa Eestlaste Ühingust, Austraalia Eesti Seltside Liidust, Eesti Ühiskond Saksa Liitvabariigist, Eestlaste Kesknõukogust Kanadas, Eesti Rahvuskomiteest Ühendriikides, Rootsi Eestlaste Liidust, Läti Eesti Seltsist, Leedu Eesti Seltsist, Vene Seltside Liidust, Soome Eestlaste Liidust, Tšehhi Eesti Klubist ja Ukraina Eesti Seltsist ning mitmed külalised.

Koosoleku juhatajateks valiti Marju Rink-Abel ja Aho Rebas ning sekretäriks Gilda Karu.

Enne päevakorra juurde asumist kuulati ära uue kultuuriministri Indrek Saare tervitused ja tänusõnad väliseestlastele nende aastakümnetepikkuse tegevuse eest Eesti vabadusvõitluse toetamisel ning eesti keele ja kultuuri hoidmisel väljaspool kodumaad. Sõna sai ka Eesti Lipu Seltsi esimees ja välisministeeriumi avaliku diplomaatia osakonna nõunik Jüri Trei, kes muu hulgas ÜEKNi esimehele seltsi kingitusena Eesti lipu üle andis.

Päevakorra kohaselt tutvustas juhatus eelmise aasta majandus- ja tegevusaruannet ja plaane jooksvaks aastaks. Käesolevaks aastaks esitatud tegevuskavas soovisid delegaadid näha selgemat piiritlust ÜEKNi üldiste eesmärkide ja ajaliselt ning ka majanduslikult piiratud ülesannete vahel. Liikmesmaade tegevusi 2014. aastal aja kokkuhoiu tõttu kohapeal ei käsitletud, maade aruanded olid delegaatidele eelnevalt elektrooniliselt tutvumiseks laiali saadetud. Sellest oli kahju, sest kõikides liikmesmaades on toimunud väga mitmekülgne ja huvitav tegevus ja teiste kogemustest on alati midagi õppida.

Kaks aastat tagasi täiskogu koosolekul Torontos moodustatud tulevikukomisjon pidi ÜEKNi uuendamise ja ümberstruktureerimise ühe osana leidma organisatsioonile tegevjuhi. Komisjon oli oma valiku teinud ning sedakorda oli delegaatidel võimalik tegevjuhi kandidaadiga – Mirjam Krulliga Washingtonist – isiklikult tutvuda.

Margot ja Herbert Linna nimelise fondi haldamine, millest ÜEKN on aastaid üle miljoni dollari väärtuses jaganud stipendiume eesti üliõpilastele, otsustati üle anda New Yorgis asuvale Eesti Üliõpilaste Toetusfondile, kusjuures säilib stipendiumi nimetus: ÜEKNi Linna fondi stipendium.

Pikad ja elavad diskussioonid toimusid ÜEKNi uue, revideeritud kodukorra variandi üle. Kõiki rahuldavat, aga eelkõige kehtiva põhikirjaga sobivat kodukorra varianti ei leitud. Aho Rebasele, kes oli koostanud uue ning kaasaegsema sõnastusega kodukorra, anti ülesandeks koostada esitatud ettepanekuid arvestav uus töövariant.

Avaldati muret juba seitse aastat kestnud ÜEKNi ajalooprojekti seisu üle. Vaatamata autori korduvatele lubadustele pole hetkel selge kas ja millal valmib ÜEKNi ajalugu.

ESTO 2018 Toronto ettevalmistuste käigust rääkis Peeter Nieländer.

ÜEKNi esimeheks valiti taas Laas Leivat Torontost ning järgmine täiskogu koosolek, sedakorda väiksemas koosseisus, korraldatakse tuleval aastal Washingtonis.

Järgmisel päeval toimus Okupatsioonide muuseumis ÜEKNi korraldusel sümpoosion teemal ”Põgenemine ja pagulus”. Pikema analüütilise ettekande pidas Aho Rebas Rootsist, kirjeldades üldjoontes põgenemise põhjusi ja tulemusi aastatel 1944–1991. Oma isiklikke mälestusi põgenemisest ja algusaastatest uuel kodumaal esitasid Ülle Ederma Ameerikast ja Maie Barrow Austraaliast. Ülevaate pagulaste välisvõitlusest ja tegevusest USAs andis Marju Rink-Abel ning Iivi Zajedova Tšehhist kõneles pagulaste suurürituste rollist oma kultuuri hoidmisel. Lisaks sellele sai vaadata Erik Soovere emotsionaalset lühifilmi “Põgenemine”, mis oli valmistatud Eric Soovere unikaalste fotode põhjal, mida ta tegi oma perekonna põgenemistee jooksul teel 1944. aastal Eestist Saksamaale ja sealt 1949. aastal Ameerikasse.

ÜEKNi täiskogu lõppes piduliku õhtusöögiga Mustpeade maja Olavi saalis. Õhtu jooksul pakkus muusikalist külakosti sopran Pille Lill koos omanimelise Muusikute Fondi stipendiaatidega. Kõrgetasemelises esituses saime kuulda eesti heliloojate vokaal- ja instrumentaalmuusika teoseid.