Eesti Ühiskond Saksamaa Liitvabariigis

Estnische Volksgemeinschaft in der Bundesrepublik Deutschland e.V.HEA SELTSEÜSL’i Hamburgi Eestlaste Akadeemiline Selts

   

EÜSL’i Hamburgi Eestlaste Akadeemiline Selts eksisteerib ametlikult novembrist 2003.Kes me oleme?
Oleme eestlased Hamburgist ja selle lähiümbrusest. HEA Seltsi üritustel on senini osalenud pigem noorema generatsiooni esindajad ning kuna enamus noortest on Hamburgis õppimas, ongi valdavalt tegemist praeguste või endiste tudengitega. Oodatud on kõik rahvuskaaslased!

Mida me teeme?
Kohtume ca. 4 – 8 nädalase intervalliga, et kuulata otseselt või kaudselt Eestiga seotud ettekandeid, teha filmiõhtuid, uuemate raamatute tutvustusi jms. Referendid tulevad meie oma ridadest või kutsume külla väljaspoolt. Kuna refereeritakse oma erialasel teemal või valmistatakse ette huvipakkuv ala, siis saame huvitava ülevaate mitte ainult kodumaaga seotust, vaid ka teistest harudest, näiteks on senini aset leidnud ettekanded teoloogia, kunstiajaloo, ajaloo, kirjanduse, keeleteaduse, kultuuriteaduse, politoloogia, sotsioloogia ning tänapäeva poliitika valdkonnast. Toimumispaigaks on tavaliselt üks liikmete kodudest, mõnikord ülikooli ruumides. Osavõtjatel palutakse üritusele kaasa võtta natuke suupisteid, et lõpetada koosviibimine mugavas õhkkonnas.

Mis on meie põhimõtted?
Kuna meie eesmärgiks on eelkõige säilitada eestlust, on ettekanded reeglina eesti keeles. Avalike ürituste korral anname oma panuse, et ka Eesti oleks esindatud. Loomisel on HEA Seltsi raamatukogu. Liikmemaks puudub, kuid rahalised või materiaalsed annetused on teretulnud – selle raha eest ostame näiteks ühisomandisse huvitavaid raamatuid. Töö Seltsi heaks on rangelt ühiskondlik ja tasustamata.

Mida tähendab see nimi?
Esimestel koosviibimistel arutasime kaua, kuidas meie seltsi nimetada ning tehtud ettepanekutest valiti ühehäälselt välja HEA Selts. “Akadeemiline” tähendab seejuures, et tegemist on seltsiga, kus peetakse – kuulatakse ettekandeid ning eeldab vastava huvi olemasolu. Akadeemiliste seltside loomine on sama eestlaslik kui kooslaulmine ja kooride rajamine – just need on olnud ka iseseisvuse mõtte tekkimise alustaladeks. Eestis on stuudium pea-aegu lahutamatu osa korporatsioonide tegevusest, ka mujal maades on välis-eestlased koondunud sarnasel moel. Erineme siiski sel määral, et tegemist on kõikidele avatud seltsiga, vaatamata soost, east või tegevusest. Peale HEA Seltsi vastuvõtmist EÜSL’i katuse alla on ametlikuks nimeks EÜSL’i HEA Selts.

Kaasalöömine
Oled teretulnud osalema meie üritustel! Tänulikud oleme ka igasuguse abi eest: Kas tahad ise pidada referaati oma “leivateemal” või tunned huvitavat inimest, keda võiksime paluda referendiks? Kas tead mõnda toimumispaika või soovid olla kunagi ise võõrustaja rollis? On Sul häid mõtteid huvitavate ürituste korraldamiseks?EÜSL’i HEA Seltsi toimunud Üritused*

   

*alates HEA Seltsi ametlikust asutamisest 2003. Samalaadsed üritused toimuvad tegelikult juba alatest 1994-st aastast (korraldajateks on olnud peaasjalikult tänase juhatuse liikmed).

2013:

 • Laululine: Kooriproovid Susan Lahesalu juhatusel (alates 26.01, ca 2 korda kuus).
  Esimene ülesastumine leidis aset Hamburgi eestlaste jõulupeol.
 • Liigutav: Rahvatantsugrupi taaskokkutulek ja reeglipärased trennid (alates 26. jaanuarist, 1 x kuus, alates 31.augustist 2 x kuus) Meljo Kaaviste juhatusel Esimene ülesastumine toimus EV 95. aastapäeva peol.
 • Pidulik: Eesti Vabariigi 95. aastapäeva pidu (23.02.2013)
  Külalisesinejad: EV kaitseatashee kaptenleitnant Roman Lukas, Hamburgi rahvatantsijad, Hamburgi Rahvuskoondise näitetrupp
 • Teatrihõnguline: Külas käis VAT-Teater etendusega "Rekvisiitori tähetund" (27.05.2013)
 • Märg: Jaanituli, mängude ja lauludega (22.06.2013)

2012:

 • Teatrihônguline: Teatri NO99 kunstiline juht Tiit Ojasoo (28.04.2012)
  Viimaste projektide tekke- ja arenguloost
  Korraldajad: Tiit Ojasoo, HEA Selts (L. M. Allev)
 • Kuum: Jaanituli ja vôidupüha (23.03.2012)
  Korraldajad: Kerttu Jôgi ja Ülar Lôhmus
 • Kirjanduslik: Suurte ja väikeste kohtumine kirjanikuga Andrus Kivirähk (22.09.2012)
  Korraldajad: Andrus Kivirähk, Hamburgi Eesti Kool, HEA Selts (R. Leminsky)
  Toetajad: Eesti Kultuuriministeeriumi ja EÜSL
2011: HEA Sabatiaasta:

2010
 • Liigutav: Eesti rahvatantsud (23.01.2010)
  Rahvatantsude workshop jtk. täiskasvanutele
  Korraldajad: Meljo Kaaviste, HEA Selts (L. Balzer)
 • Ettevõtlik: Quo Vadis, Estnische Wirtschaft? (16.04.2010)
  Ülevaade Eesti majandusest (saksa keeles) / Elmshorn
  Korraldaja: Forum Baltikum, EAS, HEA Selts (L. M. Allev, R. Leminsky )
 • Seltskondlik: Eurovisiooni lauluvôistluse ühine vaatamine (29.05.2010)
  Korraldaja: HEA Selts (K. Jessen)
 • Tuline ja laululine: Jaaniôhtu (26.06.2010)
  Tuntud eesti laulud lôkke ääres
  Korraldaja: HEA Selts (L. Balzer)
 • Keeleline: Emakeele päev (25.09.2010)
  Teemad: 1) Kaasaja Eesti kirjandus, 2) Eesti keel sotsiaalmeedias
  Korraldajad: Eesti Keele Instituut, Eesti Haridusministeerium, HEA Selts
 • Muusikaline: Ühtelaulmine (20.08.2010)
  Laulupidu interneti teel taasiseseisvumise aastapäeval
  Korraldaja: HEA Selts (A. Vals)
 • Kuum: Hüva leili! (30.10.2010)
  Ühine saunakülastus soomlaste juures
  Korraldaja: HEA Selts (L. Balzer)
 • Filosoofiline: Mõttevahetus hõõgveini saatel , vol 3 (04.12.2010)
  Eesti hôôgvein Altona Jôuluturul
  Korraldaja: HEA Selts
 • Organisatoorne: Juhatuse koosolek (3x)
2009:
 • Liigutav: Eesti rahvatantsud (6.-7.02.2009)
  2-päevane workshop täiskasvanutele ja lastele
  Korraldajad: Mari Tomp, HEA Selts (L. Balzer)
 • Liigutav: Eesti rahvatantsud jtk. (4 x)
  Rahvatantsude workshop jtk. täiskasvanutele
  Korraldajad: Meljo Kaaviste, HEA Selts (L. Balzer)
 • Lummav ja filosoofiline: Valdur ja punase veini saladused (07.03.2009)
  Valduri ettekanne ja punaste veinide degusteerimine
  Korraldaja: HEA Selts (V. Utt, R. Leminsky)
 • Ettevõtlik: Ülevaade Eesti majandusest (29.04.2009)
  Korraldaja: HEA Selts ja EAS (E. Baum ja R. Leminsky)
 • Militaarne: Jaanituli a la Eesti sódurpoisid tulevalgel (27.06.2009)
  Móttevahetus tule ääres teemal Eesti ja Saksa kaitseväe erinevustest
  Korraldajad: Margus Koplimägi, Lars Leminsky, HEA Seltsi juhatus
 • Luuleliselt: Kirjandusõhtu Jaan Kausiga (26.09.2009)
  Kirjanik ja luuletaja Jan Kaus külas
  Korraldaja: HEA Selts (K. Jessen)
 • Lummav ja filosoofiline: Valdur ja vahuveinid (14.11.2009)
  Valduri ettekanne ja vahuveinide degusteerimine
  Korraldaja: HEA Selts (V. Utt)
 • Filosoofiline: Mõttevahetus hõõgveini saatel , vol 2 (detsember)
  Korraldaja: HEA Selts
 • Organisatoorne: Juhatuse koosolek (3x) ja Hea-Seltsi üldkoosolek
2008:
 • Ajaloohônguline: Arhiivinduse päev
  Ettekanded: Piret Noorhani, Tiiu Kravtsev, Birgit Kibal, Merike Kiipus Eestist
  Korraldajad: Eesti Rahvusarhiiv, Eesti Kirjandusmuuseum, KERK, HEA Selts (R. Leminsky)
 • Pidulik: EV 90. Aastapäeva vastuvõtt
  Korraldaja: Eesti Vabariigi Aukonsulaat
 • Asjalik & seltskondlik: Juhatuse aasta üldkoosolek ja filmiõhtu
  Korraldaja: Eesti Haridusministeerium, HEA Selts (L. M.- Allev, A. Vals)
 • Koorikontsert: Tallinna Kadrioru Gümnaasiumi Lastekoor ning Hamburgi Riikliku Muusikakooli Tütarlastekoor
  Avasõna: EV aukonsul Hamburgis dr. Ulf Lange; HEA-Seltsi esinaine Liilika M.-Allev
 • Pidulik: EV kultuuriatashee Reet Weidebaum'ile auliikme tunnistuse üleandmine Berliinis HEA Seltsi juhatuse poolt
 • Meeleolukas: Ansambel "Lehmakommionud" (Eesti) kontsert,
  Korraldaja: HEA Selts (L. Balzer, E. Baum, M. Reimann, J. Vill).
 • Seltskondlik: Grillipidu ja kohtumine Eesti kaitseväelastega
  Korraldaja: HEA Selts ja Margus Koplimägi
 • Biograafiline: Eestlaste käekäigust sõjajärgsel Saksamaal, vol 2
  Korraldaja: EÜSL Hamburgi Rahvuskoondis, HEA Selts
 • Keeleline: Emakeele päev
  Korraldaja: HEA Selts (L. M.-Allev, Laura Balzer)
 • Traditsiooniline: Jõulupidu
  Korraldaja: HEA Selts, Hamburgi Eesti Kool
 • Filosoofiline: Mõttevahetus hõõgveini saatel
  Korraldaja: HEA Selts
 • Organisatoorne: Juhatuse koosolek (3x)
2007:
 • Pidulik ja lôbus: Eesti Vabariigi aastapäeva vastuvõtt ja "Lotte" filmi ühiskülastus, Berliin
  Korraldajad: Eesti Vabariigi Suursaatkond Berliinis,
  väljasõit (Hamburgi Eesti Kool, HEA Selts)
 • Keeleline: Emakeelepäev
  Ettekanded: Riina Reinthal, Reili Argus, Sirje Hassinen, (keeleteadlased, raamatute autorid, eesti ja soome kõrgkoolide õppejõud)
  Korraldajad: Eesti Keele Instituut, Eesti Haridusministeerium, HEA Selts (L. M.- Allev)
 • Mônus: Seltskondlik koosviibimine
  Korraldaja: HEA Selts (Ira Widderich)
 • Muusikaline: Kaasaja Eesti pop- ja rockmuusika
  Ettekanne ja muusika: ansambel "Lehmakommionud" Eestist
  Korraldaja: HEA Selts (L. Balzer, E. Baum, M. Reimann, J. Vill)
 • Biograafiline: Eestlaste lähiminevikust Saksamaa Liitvabariigis
  Ettekanne: Vilma Brinkmann, Hamburg (kauaaegne EÜSL'i esinaine)
  Korraldajad: EÜSL Hamburgi Rahvuskoondis (G. Bauer), HEA Selts (L. M.- Allev)
 • Kunstiajalooline: Revali Surmatantsu algeid otsimas, väljasõit Lüübekisse
  Ettekanne: Liilika M.- Allev (germanist, tõlk, õpetaja).
  Korraldaja: HEA Selts (L. M.-Allev)
 • Traditsiooniline ja lustakas: Jõulupidu suurtele ja väikestele
  Korraldaja: HEA Selts, Hamburgi Eesti Kool
 • Organisatoorne: Juhatuse koosolek (3x)

2006:
 • Pidulik: jõulupidu lastega
  Korraldaja: HEA Selts ja Hamburgi Eesti Kool
 • Biograafiline-ajalooline: Eesti lähiminevik endise poliitvangi silmade läbi
  Ettekanne: Mart Niklus, Tartu (poliitvang, ornitoloog)
 • Film: Sigade revolutsioon
  Korraldaja: Monika Reimann (majandusteaduse tudeng)
 • Sportlik: Eesti-türgi jalgpalliturniiri ühiskülastus
  Korraldaja: HEA Selts
 • Päevapoliitiline: Eesti ja Euroopa Liit. Probleemid, lahtised küsimused, eri liikmesriikide seisukohad ja tüliõunad
  Ettekanne: Jane Õispuu, Tübingen (politoloogia doktorant, Tübingeni Ülikooli teaduslik töötaja)
 • Muusikalooline: Arvo Pärdi looming ja eri loomefaasid
  Ettekanne: Ira Widderich (Eesti Muusikaakadeemia, viiuli eriala; saksa-eesti kaubandussidemete nõustaja)
 • Kultuuriline: Eesti teatrite hetkeseisust.
  Ettekanne: Reet Weidebaum, Berliin (Berliini Eesti Saatkonna kultuuriatashee)
 • Poliitiline: Euroopa Liit ja Eesti (ajalugu, struktuurid, institutsioonid)
  Ettekanne: Liilika M. Allev, Hamburg (germanistika magister, tõlk, saksa keele õpetaja, Hamburgi Eesti Kooli õpetaja)
2005:
 • Pidulik: Jõulupidu lastega Korraldaja: HEA Selts
 • Kunstilooline: Eesti kaasaegsest kunstnikust Mare Trallast Ettekanne Helis Reimann, Hamburg (väljaõpe hotellinduses)
 • Kulinaarne: Kohtumine eesti staarkoka Imre Kosega, Tallinn Korraldaja: Riina Leminsky (Majandusteadusteadlane, EAS Hamburg, välisesindaja)
 • Kontserdi ühiskülastamine: Dirigent Anu Tali Tallinnast Korraldaja: Liilika M. Allev (germanistika magister, tõlk, saksa keele õpetaja, Hamburgi Eesti Kooli õpetaja)
 • Ekskursioon Hamburgis giid: Liilika M. Allev, Hamburg(germanistika magister, tõlk, saksa keele õpetaja, Hamburgi Eesti Kooli õpetaja)
 • Ajalooline + organisatoorne: Kohtumine ajaloolase ja poliitiku Mart Laariga (Vestlus uuemast eesti ajaloost; suurema avaliku ettekande planeerimine) Korraldaja: Riina Leminsky (Majandusteadusteadlane, EAS Hamburg, välisesindaja)
 • Pidulik: Jaanipäev
 • Keeleteaduslik: Vorteile der frühen Mehrsprachigkeit (Varajase mitmekeelsuse eelistest) (saksa keeles) Prof. Els Oksaar, Hamburg (emiriteerunud keeleteadlane, rahvusvaheliselt ülitunnustatud spetsialist mitmekeelsuse alal)
 • Kirjanduslik: Karl Ristikivi Ettekanne: Kaja Telschow, Bad Oldesloe (eesti keele õpetaja Hamburgi Ülikoolis)
 • Organisatoorne: HEA Seltsi lähituleviku korraldamine
 • Sotsioloogiline: Integratsiooniprojekti „Kes ma olen“ tutvustamine. Ettekanne: Karin Undrits, Tartu (Viljandi Kultuurikolledzi diplom huvihariduse pedagoogika erialal, Draamateatri etendusejuht)
 • Pidulik: Iseseisvuspäev
2004:
 • Pidulik: Põhja-Saksamaa eesti perede jõulupidu lastele/lastega.
  Korraldaja: HEA Selts
 • Kunstiajalooline: Vestlus kunstiajaloost ja tänapäeva Tallinna arhitektuurist
  Ettekanne: Jüri Kuuskemaa, Tallinn (kunstiajaloolane, Eesti Kunstimuuseumi teaduslik töötaja)
 • Organisatoorne: HEA Seltsi perspektiividest, eestlusest Põhja-Saksamaal, Emakeelepäeva korraldamisest.
  Arutelu juhtis Riina Leminsky (Majandusteadusteadlane, EAS Hamburg, välisesindaja)
 • Päevakorraline: Eesti kahe suurvôimu vahel ehk kuidas SS-vôitlejatest tehakse vabadusvõitlejaid ja kangelasi
  Ettekanne: Laura Balzer, Hamburg (majandusteadlane)
 • Politoloogiline: Eesti parteimaastikust ning eesti parteide euroopapoliitikast
  Ettekanne: Jane Õispuu, Tübingen (politoloogia doktorant, Tübingeni Ülikooli teaduslik töötaja)
 • Ajalooline: Linnahärra joonistab ehk millega üks ajaloolane veel tegeleda võib
  Ettekanne: Juhan Kreem, Tallinn (ajaloo doktorant, Eesti Ajaloomuuseumi teaduslik töötaja)
 • Emakeelepäev
  Korraldajad: Eesti Keeleinstituut, Eesti Haridusministeerium, HEA Selts
  Ettekanded: Jürgi Valge, Jüri Viikberg, Külli Habicht / Tartu, Tallinn(keeleteadlased, kõrgkoolide õppejõud, (sõna)raamatute autorid)
 • Kunstiajalooline: Eesti kirikute arhitektuur vôrdluses eeskujudega Saksamaalt ja Roomast; luterliku arhitektuuri kujunemisest
  Ettekanne: Tiina-Mall Kreem, Tallinn (kultuuriajaloo doktorant; Eesti Kunstimuuseumi teaduslik töötaja)
 • Teoloogiline: Islami ajaloost Eestis
  Ettekanne: Anne Burghardt, Braunschweig / Tallinn (teoloog, doktorant, Tallinna Usuteaduse Instituudi õppejõud)
 • Kultuurilooline: Laulupidude traditsioonist
  Ettekanne: Ira Widderich, Hamburg (Eesti Muusikaakadeemia, viiuli eriala; saksa-eesti kaubandussidemete nõustaja)
 • Kunstiline: Valmib HEA Seltsi liikme Aire Aade suuremõõtmeline seinamaalingu projekt Hamburgis, Barmbeki linnaosas (Barmbeki haigla välismüür)
 • Keelelooline: Tänavanimede ajaloost
  Ettekanne: Tiina Kälisaar, Hamburg (meedia tudeng, välistudengite nõustaja, Hamburgi Eesti Kooli õpetaja)
 • Pidulik: Iseseisvuspäev
 • Film: Nimed marmortahvlil
  Korraldaja: Liilika M. Allev, Hamburg (germanistika magister, tõlk, saksa keele õpetaja, Hamburgi Eesti Kooli õpetaja).

2003:
 • Pidulik: Jõulupidu
 • Eesti rahvakalendrist: kadripäev ja mardipäev
  Ettekanne: Liilika M. Allev, Hamburg (germanistika magister, tõlk, saksa keele õpetaja, Hamburgi Eesti Kooli õpetaja)
 • Pidulik ja organisatoorne: Seltsi asutamine