Eesti Ühiskond Saksamaa Liitvabariigis

Estnische Volksgemeinschaft in der Bundesrepublik Deutschland e.V.Eesti Ühiskond Saksa Liitvabariigis (EÜSL)

   

EÜSL-i I esinduskogu (aug.1952.a.)

EÜSLi asutajateks olid Teise Maailmasõja ajal Saksamaale tulnud eestlastest sõjapõgenikud, kes peale sõja lõppu üle kogu Saksamaa laiali paisati. Esialgu tegutseti väikestes gruppides. Kuid peagi tekkis soov luua ühine üle-saksamaaline eestlaste organisatsioon.
1952 aastal jõudsidki Saksamaal asuvate eestlaste gruppide esindused kokku-leppele ülesaksamaalise ühingu suhtes.
16.03.1952 toimus Augsburgis asutamis-koosolek. Organisatsiooni nimeks pandi Eesti Ühiskond Saksa Liiduvabariigis (EÜSL). Põhikirja koostajaks oli endine Tartu advokaat Karl Grau. Ühingu tolleaegne tegevus oli suunatud eesti kultuuri alal hoidmisele paguluses ja selle edasikandmisele eestlastest järeltulijatele. Hoole ja innustamisega tegeleti eesti kultuuri säilitamisega: moodustati tantsugruppe ja laulukoore, korraldati ühiseid laulupidusid, tegutsesid teatrigrupid, reeglipäraselt toimusid suvelaagrid ja skaudilaagrid, avatud oli mitu eesti kooli ...

1945. aastal asutatud vanim väliseesti ajaleht ”Eesti Rada” ilmub EÜSLi toetusel tänapäevani.

Pärast Eesti taasiseseisvumist on EÜSL jätkanud eesti kultuuri arengu edendamist Saksamaal.

Tänase päevaga on ühingul üle 400 liikme üle kogu Saksamaa. Aktiivsemateks eestlaste keskusteks on kujunenud Hamburg, Köln ja München, mis on EÜSL-s esindatud oma rahvuskoondistega. Oma tööd on taasalustanud Eesti pühapäevakoolid Hamburgis, Münchenis, Frankfurtis ja Kölnis. Koorilaulu edendamine algas 2004. aastal EÜSLi projektkoori asutamisega, millest on tänaseks välja kasvanud Euroopa Eestlaste Koor.

Traditsiooniks on muutunud igaaastased Eesti töö- ja kultuuripäevad kevadel Annabergis, suvised Eesti laste ja noorte kultuuripäevad, sügisene koroona- ja jakkoloturniir koos mardiõhtuga ning 55+ seeniorite kultuuripäevad. Samuti ei puudu tegevuskavast Eesti Vabariigi aastapäeva, jaanipäeva ja jõulupeo tähistamine.


EÜSLi eesmärgid:

   

Eesti Ühiskond Saksa Liitvabariigis peamine eesmärk on toetada ja edendada eesti kultuuri Saksamaal.
Ühingu tegevuskavva kuulub

  • kultuuriürituste korraldamine ja toetamine
  • eesti keele alalhoidmine ja edasikandmine siin sündinud eestlaste ja kakskeelsete perekondade lastele
  • abi andmine Saksamaal õppivatele eesti tudengitele
  • abi andmine Saksamaal elavatele eesti vanuritele
  • eestikeelse ajalehe „Eesti Rada“ väljaandmine
  • eestikeelsete evangeelsete jumalateenistuste korraldamine

Esinduskogu liikmed 2002.a

EÜSL-i 50. aastapäeva tähistamine (2002.a.).
Esinduskogu liikmed vasakult: Kadri Reichard,Riina Leminsky, Raimond Leitaru, Maie Kisis-Vainumäe,
Vilma Brinkmann, Andres Vainumäe, Merike Miländer ja Sulo Rosenthal

EÜSL-i auliikmed vasakult (2002.a.): Johannes Küngas, Vilma Brinkmann, Arno Kiitsak, Linda Pärtel, Helgi Kivi

EÜSL-i auliikmed vasakult (2002.a.): Johannes Küngas, Vilma Brinkmann,
Arno Kiitsak, Linda Pärtel, Helgi Kivi